Wie is PLD?
Alies von Hebel
Sinds 1978 ben ik fulltime werkzaam als logopediste. De eerste 22 jaar werkte ik in het S.B.O. (speciaal basisonderwijs). Door de grote diversiteit aan ontwikkelings- en leerstoornissen, gedrags- en andere problemen ontwikkelde ik me tot een logopediste met een brede ervaring. Veel kinderen met een probleem op het gebied van taal en/of spraak hebben echter ook moeite met lezen en/of spelling. Het was voor mij daarom een logische stap om mij verder te verdiepen in lees- en spellingproblemen/dyslexie. Hierdoor ben ik in staat om een behandeling te geven op basis van het brede spectrum van taal en spraak. Naast onderzoek naar de lees- en spellingproblemen/dyslexie en behandeling daarvan, heb ik een speciale leesbegeleiding opgezet en leerkrachten begeleid. Om me verder te specialiseren in dyslexie heb ik uiteenlopende trainingen gevolgd. In 1998 ben ik gestart met een eigen praktijk. Het grootste deel van de cliŽnten bestaat uit basisschoolleerlingen.
Josť Geelen
Tijdens mijn universitaire studie heb ik me gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en de begeleiding van hun ouders en leerkrachten. Als GZ-psycholoog en als Orthopedagoog-Generalist ben ik sinds 1987 werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar met een meervoudige problematiek. Binnen deze setting heb ik me verder gespecialiseerd in onder meer de diagnostiek en behandeling van dyslexie, dyscalculie en ontwikkelingsproblemen. Daarnaast ben ik lid van de commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband waarbij mijn school is aangesloten, en heb op freelancebasis als schoolbegeleider gewerkt. De samenwerking met Alies von Hebel is in 2000 tot stand gekomen. Registraties: GZ-psycholoog (BIG), Orthopedagoog-Generalist (NVO), BBR-registratie (NVO), Dyslexiedeskundige (Register NIP/NVO)